We Are Bulletproof : The Eternal Accordi - Bangtan Boys (Bts)

Accordi di We Are Bulletproof : The Eternal (Bangtan Boys (Bts)), impara gratis a suonare lo spartito


Suonata 3 Volte


Am  C  F  G  Am  C  F
Am         C           F
Gajin ge kkumbakke ópsótne
           G   Am       F
Nun ttûmyón ppuyón achimppum
G    Am          C          F
    Bamse chumûl chumyó norehe
        G    Am      F
Gû kkûchi óptón akbodûl
     Am
Ay urin hogirobge shout
  ‘da dónjyóbwa’
Sesanggwa chót ssaum
Don’t wanna die
 G
But so much pain
Am
Too much cryin’
 F
So mudyójinûn kalnal
Am   C    F
Oh I – I – I … we were only seven
G    Am       F
  I –   I –  I but we have you all now
Am             C
Ilgobûi gyóulgwa bom dwie
Iróhge matchabûn sonkkûte
 G   Am     F
Oh I –  I –  I yeah we got to heaven
Am                C                 F
Nege dorûl dónjyó urin góbi ópsó anymore
 G           Am           F
We are we are together bulletproof
(Yeah we have you have you)
Am             C                F
Tto gyóuri wado nuga nal magado góróga
 G           Am           F
We are we are forever bulletproof
(Yeah we got to heaven)
Am      C                 F
  We are bullet bullet bulletproof
                                      G
Bujóngjógin shisóne matsó urin henetgu
             Am              F
Nappûn giókdo manûn shiryóndo
                          G
Da hogirobge urin maganetji bulletproof
Am
Nûl senggaje
   C                   F
Ajik kkumsogin gón anilkka
                                          G
Girótdón gyóul kkûte on ge jinjja bomilkka
         Am                         F
Modu biutdón hantten bukkûróbdón irûm
Igón swero dwen jûngmyóng “bullet-proof”.
Am   C    F
Oh I – I – I … we were only seven
G    Am       F
  I –   I –  I but we have you all now
Am             C
Ilgobûi gyóulgwa bom dwie
Iróhge matchabûn sonkkûte
 G   Am     F
Oh I –  I –  I yeah we got to heaven
Am                C                 F
Nege dorûl dónjyó urin góbi ópsó anymore
 G           Am           F
We are we are together bulletproof
(Yeah we have you have you)
Am             C                F
Tto gyóuri wado nuga nal magado góróga
 G           Am           F
We are we are forever bulletproof
(Yeah we got to heaven)
Am    C   F
Oh   oh
                     G
Dashin mómchuji anûlle
   Am           F
Yógi uriga hamkkeigie
                 Am
Tell me your every story
C               F
Tell me why don’t stop this
                  G
Tell me why you still walkin’
Am        F
Walkin’ with us
(Yeah we got to heaven)
Am                C                 F
Nege dorûl dónjyó urin góbi ópsó anymore
 G           Am           F
We are we are together bulletproof
(Yeah we have you have you)
Am             C                F
Tto gyóuri wado nuga nal magado góróga
 G           Am           F
We are we are forever bulletproof
(Yeah we got to heaven)
Am   C     F
Oh-oh-oh oh-oh oh-oh
  G   Am      F
Oh-oh oh-oh oh-oh
Yeah we have you have you
Am   C     F
Oh-oh-oh oh-oh oh-oh
  G   Am      F
Oh-oh oh-oh oh-oh
Yeah we are not seven, with you
Am   C     F
Oh-oh-oh oh-oh oh-oh
  G   Am      F
Oh-oh oh-oh oh-oh
Yeah we are not seven, with you
Am  C  F   G  Am
Yeah we are not seven with y

, Inserita il 2020-05-17

TOU LINK SRLS Capitale 2000 euro, CF 02484300997, P.IVA 02484300997, REA GE - 489695, PEC: Sede legale: Corso Assarotti 19/5 Chiavari (GE) 16043, Italia - Privacy Policy